Keyfiyyətə nəzarət

Standart İstehsal İşləmə Proseduru —— Proses və hazır məhsullar üçün ciddi keyfiyyət yoxlanışı